En kilde til lønnsomhet

 

En kilde til lønnsomhet

Partas ivaretar kundenes regnskap– og personalfunksjon. I tillegg bidrar vi med støtte, kompetanse og relevant informasjon om forhold som kan medvirke til lønnsomhet gjennom bedriftens økonomiske og menneskelige ressurser