Partas ivaretar kundenes regnskap– og personalfunksjon. I tillegg bidrar vi med støtte, kompetanse og relevant informasjon om forhold som kan medvirke til lønnsomhet gjennom bedriftens økonomiske og menneskelige ressurser