Ledige stillinger

Vi har for øyeblikket ingen ledige stillinger.

Partas er en kompetansebedrift. Vårt viktigste aktivum er “gode hoder”, som kan sitt fag og som kan se kundens behov og muligheter. Vi rekrutterer nye medarbeidere utfra en filosofi om at vi ønsker “hele mennesker”. At man kan sitt fag tar vi som en naturlig forutsetning.  At man kan bidra positivt til arbeidsmiljøet er for oss like viktig.  Det du får tilbake er en arbeidsgiver som vil legge til rette for at du kan finne en riktig balanse mellom arbeid og fritid.  Noe vi mener er viktig for at du skal trives og bli værende lenge hos oss.