Samfunnsansvar

Det er lett å sette merkelapper på selskaper og mennesker i forhold til hva de gjør eller hva de kan. Men vi er alle en del av noe mer, og vi har alle et ansvar for det samfunnet vi er en del av.

Vi kan ikke bidra med mye, men vi bidrar med litt. For oss er det viktig å støtte gode tiltak i lokalmiljøet, samt å bidra overfor de som ikke har de mulighetene vi har fått.

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser gir medisinsk hjelp til mennesker som ellers ikke får helsetjenestene de trenger.

Os Fotball

Os Fotball bidrar til fysisk aktivitet og gode holdninger til den kommende generasjonen av Osinger. Kanskje vil noen av disse jobbe hos oss i fremtiden, og da vet vi at de har gått en god skole.

Fana IL Fotball