Lønn

Lønn og lønnskjøring er komplisert. I tillegg forandrer regelverket seg for lønnskjøring med jevne mellomrom. Det er arbeidskrevende å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter. Våre konsulenter er til enhver tid oppdatert på endringer i lover og regler som gjelder lønn og rapportering av lønnsytelser.

Løpende lønnskjøring

Vi kan på basis av mottatte timelister registrere og utføre lønnsberegning på dine ansatte. For å sikre riktig kvalitet vil vi verifisere både stillingskoder, stillingsprosenter mv. Slik at rapporteringen til AA-registeret er riktig og oppdatert. Vi sender A-melding basert på lønnskjøringen og utarbeier terminoppgave for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Sykepengerefusjoner

Når vi mottar grunnlaget for lønn vil vi også få oversikt over de sykemeldte. Dette er grunnlaget vårt for å søke refusjon hos NAV eller kvalitetsikre at selskapet håndterer den økonomiske siden av sykemeldingen på en korrekt måte. Vi vil også her kvalitetsikre at du blir opplyst om de ikke-økonomiske sidene av sykemeldingen slik at selskapet unngår bot for feil eller manglende rapportering.

Pensjon – innmelding/utmelding

Er grunnlaget for pensjonsberegningen oppdatert og ajour? Det er ikke alt du som bedriftseier har mulighet til å passe på. Når du setter bort lønnsarbeidet til oss er vi istand til å bistå med å gi forsikringsselskapet riktig informasjon slik at du ikke betaler mer enn du skal.

Se også:

Regnskap

Vi har moderne og fremtidsrettede løsninger for å effektivisere arbeidsoppgavene. Dette gir oppdaterte regnskap som raskt gir deg svarene du trenger, både for å følge opp manglende innbetalinger fra kunder eller vite hva resultatet ble i forrige periode.

Les mer om regnskap

Økonomisk rådgivning

Hos oss er dybde- og breddekunnskap om økonomi og regnskap grunnlaget for alle våre tjenester. Vi kan hjelpe din bedrift med besparelser, inntektssikring, effektive systemer og skjerpet fokus på de ting, som skaper mest verdi.

Les mer om økonomisk rådgivning