Økonomisk rådgivning

Hos oss er dybde- og breddekunnskap om økonomi og regnskap grunnlaget for alle våre tjenester. Vi kan hjelpe din bedrift med besparelser, inntektssikring, effektive systemer og skjerpet fokus på de ting, som skaper mest verdi. Sammen med våre alliansepartnere kan vi også bistå med strategi- og forretningsutvikling slik at ressurser blir brukt riktig og målrettet.

Økonomisk rådgivning

Har du utfordringer med å forstå tallene og trenger en diskusjonspartner og rådgiver? En gjennomgang av utestående fordringer, kredittider og omløpstider er viktig for god og likvid forretningsdrift. Vi kan hjelpe til med analyser og gi råd som gir effekt. Vi kan også bistå i møte med bank og kredittinstitusjon og overvåke at du til enhver tid har de beste betingelsene på lån og forsikring.

Outsourcing

Vi kan levere hele økonomifunksjonen, bestående av høyt kvalifiserte regnskapskonsulenter, lønnskonsulenter, regnskapssjef og økonomisjef. Vi sørger for at du har grunnlaget du trenger for å ta riktige beslutninger basert på økonomiske data. Vi bistår i styremøter og presenterer den økonomiske statusen og gir råd om forbedringsmuligheter.

Gründer- og etablererveiledning

Som gründer er det mange spørsmål og utfordringer. Det er viktig å få en god start og velge riktige samarbeidspartner. Vi kan bistå med alt du trenger å vite, og vi utarbeider alle dokumenter i forbindelse med etablering av selskapet.

Endringsmelding til Brønnøysund

Når du trenger å endre firmaopplysninger som for eksempel adresse, navn, sammensetning av styret, daglig leder, vedtekter, selskapets formål må det utarbeides protokoller og sendes endringsmelding til Brønnøysund. Vi hjelper deg med alt det praktiske slik at alle formkrav er oppfylt og du får en hurtig registrering.

Konkurrentanalyse

Konkurransen blir stadig hardere. Vi kan hjelpe deg med en analyse som avdekker hva som skiller deg fra dine konkurrenter i forhold til lønnsomhet og øvrige nøkkeltall. Dette kan brukes til å optimalisere eller spisse ressursbruken mot det som gjør ditt firma best i bransjen, eller tidlig forstå hva konkurrenter gjør for å prøve å hente inn forspranget.

Restrukturering

Vi kan bistå med omdannelse av enkeltpersonforetak, DA, ANS til aksjeselskap.  Vi kan også bistå i strukturelle endringer av din virksomhet, herunder eks. fisjoner og fusjoner. Men viktigst av alt er at vi kan være en diskusjonspartner av hva som er den optimale organiseringen for ditt selskap både i forhold til skatt, avgift og selskapsrettslig.

Strategi og forretningsutvikling

Strategi er å ta kloke valg basert på visjoner og målsetninger. En god analyse av “nå”-situasjonen er grunnlaget for den totalstrategien og de delstrategier som må utformes for at målsetningen nås. Det å holde stø kurs i forhold til de valgene man har tatt er ofte en viktig suksessfaktor for mange bedrifter. Vi hjelper deg med å fokusere, og gi nødvendig og viktig input til budsjettarbeidet.

Budsjettering

Du kan benytte oss til en kvalitativ gjennomgang av budsjettforutsetningene og til den tekniske utarbeidelse og presentasjonen av det integrerte resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjettet.  Med på kjøpet får du underbudsjetter på salg, varekostnad, personal, investeringer mv.

MVA-rådgivning

Det å være riktig tilpasset reglene på merverdiavgiftens område er viktig.  Mange regler som tildels også kan være uoversiktlige,  gjør at man kanskje ikke vet om man har formalitetene i orden i forhold merverdiavgift. Driver du innen bygg og anlegg eller fast eiendom er det ytterligere forhold som kompliserer.  Er du usikker og vil unngå ubehagligheter kan det være en god investering og la oss kvalitetssikre,  evt. også bistå i korrespondanse med avgiftsmyndighetene.

Se også:

Lønn

Lønn og lønnskjøring er komplisert. I tillegg forandrer regelverket seg for lønnskjøring med jevne mellomrom. Det er arbeidskrevende å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter.

Les mer om lønn

Regnskap

Vi har moderne og fremtidsrettede løsninger for å effektivisere arbeidsoppgavene. Dette gir oppdaterte regnskap som raskt gir deg svarene du trenger, både for å følge opp manglende innbetalinger fra kunder eller vite hva resultatet ble i forrige periode.

Les mer om regnskap