Regnskap

Vi har moderne og fremtidsrettede løsninger for å effektivisere arbeidsoppgavene. Dette gir oppdaterte regnskap som raskt gir deg svarene du trenger, både for å følge opp manglende innbetalinger fra kunder eller vite hva resultatet ble i forrige periode.

Løpende regnskapsføring

Vi tilbyr både online web regnskap og tradisjonelle løsninger der du leverer permene til avtalt tid. Vil du ha regnskapet i lommen er det fullt mulig. Du kan fakturere, godkjenne regninger og følge med via smart-telefon eller Ipad.   Med våre nye løsninger unngår du unødvendig dobbeltarbeid og «skygge»-regnskap, du er oppdatert og ajour. Vi tar oss av alt det lovpålagte og formelle som følger med å drive virksomhet.

Årsregnskap

Innen 30. juni skal generalforsamlingen ha vedtatt årsregnskapet fra foregående år. Vi bistår med teknisk utarbeidelse av lovpålagt offisielt årsregnskap med noter. Vi kan også bistå med utkast til årsberetning og gi veiledning til hva styret bør uttale seg om i årsberetningen. Vi sender årsregnskapet til regnskapsregisteret i Brønnøysund innen fristen.

Skattepapirer og bistand i skattesaker

Innen 31. mai skal skattepapirene fra foregående år sendes skatteetaten. Vi utarbeider selvangivelse med tilhørende vedlegg og sender dette til skatteetaten. Vi har solid kompetanse til å ivareta alle dine interesser i skattesaker og sørger for at skatteberegningen blir riktig. Vi bistår også i klagesaker og kontakt mot skatteetaten.

Aksjonærregisteroppgave

I begynnelsen av februar påfølgende år skal det rapporteres aksjonær og selskapsinformasjon til aksjonærregisteret. Det som rapporteres legges til grunn for det som kommer på forhåndsutfylt selvangivelse til aksjonærer vedrørende selskaps- og aksjonærforhold. Dette kan være utbytte, endring i eierandeler, kapitalendringer mv. Det er viktig at denne informasjonen er korrekt og ikke skaper merarbeid for aksjonærene.

Se også:

Lønn

Lønn og lønnskjøring er komplisert. I tillegg forandrer regelverket seg for lønnskjøring med jevne mellomrom. Det er arbeidskrevende å holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter.

Les mer om lønn

Økonomisk rådgivning

Hos oss er dybde- og breddekunnskap om økonomi og regnskap grunnlaget for alle våre tjenester. Vi kan hjelpe din bedrift med besparelser, inntektssikring, effektive systemer og skjerpet fokus på de ting, som skaper mest verdi.

Les mer om økonomisk rådgivning